Thailand English
 
Thailand English

BIG Camera บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเนปาลที่สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2558

 
คุณธนสิทธิ์ เธียรกาญจนวงศ์  กรรมการผู้จัดการ  บริษัท บิ๊ก คาเมร่า จำกัด(ที่สองจากซ้าย),
และคุณชิตชัย เธียรกาญจนวงศ์  ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท บิ๊ก คาเมร่า จำกัด(ซ้าย)
เป็นตัวแทนจาก บริษัท บิ๊ก คาเมร่า มอบเงินบริจาคเพื่อเป็นการสนับสนุนการช่วยเหลือ
ยังผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาล
โดย หม่อมราชวงศ์ปรียางค์ศรี  วัฒนคุณ  ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายการจัดหารายได้(ที่สามจากซ้าย)
และคุณจันทร์ประภา วิชิตชลชัย หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย (ที่สองจากขวา)
เป็นตัวแทนในการรับมอบเงินบริจาค
 
     จากกรณีเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ ขนาด 7.9 แมกนิจูด เหตุธรณีพิบัติภัย ที่ประเทศเนปาล เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลทำให้เกิดความสูญเสียทรัพย์สิน และชีวิต ตลอดจนโบราณสถานที่สำคัญต่างๆ ของประเทศเนปาลอย่างใหญ่หลวง
 
     ทั้งนี้ทาง บริษัท บิ๊ก คาเมร่า ได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว ในเนปาล จึงได้ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการให้ความช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบภัยในครั้งนี้ โดยมอบเงินบริจาคเป็นจำนวน 200,000 บาท เพื่อเป็นการสนับสนุนการช่วยเหลือยังผู้ประสบภัย  จากเหตุการณ์แผ่นดินไหว อันก่อให้เกิดความสูญเสียในประเทศเนปาล ซึ่งคาดว่าประเทศเนปาล จะประสบปัญหาการขาดแคลนในด้านต่างๆ อย่างรุนแรง และจะมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเพิ่มเติม ในส่วนที่เสียหายอื่นๆ  อีกด้วย
 
     นำโดย คุณธนสิทธิ์ เธียรกาญจนวงศ์  กรรมการผู้จัดการ  บริษัท บิ๊ก คาเมร่า จำกัด, คุณชิตชัย เธียรกาญจนวงศ์  ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท บิ๊ก คาเมร่า จำกัด และคุณนิวรรณ เตือนใจยา  ผู้จัดการแผนกการตลาดและการสื่อสารองค์กร บริษัท บิ๊ก คาเมร่า จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนจาก บริษัท บิ๊ก คาเมร่า ได้มอบเงินบริจาคเป็นจำนวน 200,000 บาท เพื่อเป็นการสนับสนุนการช่วยเหลือ ยังผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว โดย หม่อมราชวงศ์ปรียางค์ศรี  วัฒนคุณ  ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายการจัดหารายได้ และคุณจันทร์ประภา วิชิตชลชัย หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย เป็นตัวแทนในการรับมอบเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาลในครั้งนี้
 
คุณนิวรรณ เตือนใจยา  ผู้จัดการแผนกการตลาดและการสื่อสารองค์กร บริษัท บิ๊ก คาเมร่า จำกัด(ซ้าย)
คุณจันทร์ประภา วิชิตชลชัย หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย (ขวา)
 
 
ทั้งนี้บริษัท บิ๊ก คาเมร่า ได้จัดพิธีมอบเงินบริจาคเหตุธรณีพิบัติภัย ที่ประเทศเนปาล
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 ณ สภากาชาดไทย
 

Back to top