Thailand English
 
Thailand English

BIG Camera ร่วมกับ สภากาชาดไทย เชิญชวนผู้ที่รักการถ่ายภาพร่วมเปลี่ยน “ความรัก” เป็นพลังของการ “ ให้ ”

 
 
BIG Camera ร่วมกับ สภากาชาดไทย เปิดตัวโครงการ “เปิดตาดีสู่สังคมไทยปีที่4” เชิญชวนประชาชนทั่วประเทศ ร่วมสนับสนุนกิจกรรมฯระดมทุนสนับสนุนการดำเนินงานหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรม สภากาชาดไทย
 
     สภากาชาดไทย โดยการสนับสนุนจาก บริษัท บิ๊ก คาเมร่า จำกัด  เปิดตัวโครงการ "เปิดตาดีสู่สังคมไทยปีที่ 4 ภายใต้แนวคิด “ความรักทำให้ตาสว่าง” เพื่อรณรงค์จัดหาทุนสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  และเปิดโอกาสให้ผู้ยากไร้ที่มีปัญหาทางสายตาได้รับการรักษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยการให้บริการของหน่วยแพทย์พระราชทานเน้นการให้บริการรักษากลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้สูงอายุที่ยากไร้และด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดารที่มีปัญหาโรคตา อาทิ โรคต้อกระจก ต้อหิน ต้อเนื้อและโรคตาอื่นๆให้ได้รับการบริการรักษาอย่างถูกต้อง จนสามารถกลับมามองเห็นและช่วยเหลือตัวเองได้ ซึ่งการทำงานของหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมฯสภากาชาดไทยต้องใช้งบประมาณสนับสนุนอยู่อีกมาก
 
คุณธนสิทธิ์ เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บิ๊ก คาเมร่า จำกัด กล่าวถึงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับโครงการเปิดตาดีสู่สังคมไทย
 
ท่านแผน  วรรณเมธี  เลขาธิการสภากาชาดไทย กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดงานแถลงข่าว
 
แพทย์หญิงอุไรวัลย์ ตินนังวัฒนะ ประธานหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
กล่าวถึงการดำเนินงานเกี่ยวกับโครงการและวิธีการส่งต่อแสงสว่างให้กับผู้ด้อยโอกาสทางการมองเห็น
 
คุณชาญ เธียรกาญจนวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิ๊ก คาเมร่า จำกัด(ที่สามจากขวา)
มอบเงินเงินจากโครงการเปิดตาดีสู่สังคมไทยปีที่ 2557
รับมอบโดย ท่านแผน  วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย(ที่สองจากซ้าย),
หม่อมราชวงศ์ปรียางค์ศรี  วัฒนคุณ  ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายการจัดหารายได้(ที่สามจากซ้าย)และ
แพทย์หญิงอุไรวัลย์ ตินนังวัฒนะ ประธานหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาดไทย
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี(ซ่าย)
โดยมีอาจารย์นิติกร กรัยวิเชียร นายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์(ที่สองจากขวา) และ
คุณธนสิทธิ์ เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บิ๊ก คาเมร่า จำกัด(ขวา) ร่วมถ่ายภาพแสดงความยินดี
 
อาจารย์นิติกร กรัยวิเชียร นายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
พูดคุยถึงแผนการสื่อสารและช่องทางการระดมทุนเข้าโครงการ
 
    ท่านแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย กล่าวว่า “สภากาชาดไทย ได้ก่อตั้ง “โครงการรถจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย” ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขึ้นเมื่อ    พ.ศ. 2538 เพื่อให้บริการรักษาและผ่าตัดแก่ผู้ป่วยยากไร้ และด้อยโอกาสที่มีปัญหาโรคตา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เป็นหน่วยแพทย์พระราชทานเน้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้สูงอายุ   ที่ยากไร้ และด้อยโอกาส ในถิ่นทุรกันดารที่มีปัญหาโรคตา อาทิ โรคต้อกระจก ต้อหิน ต้อเนื้อ และโรคตาอื่น ๆ ให้ได้รับการบริการรักษาอย่างถูกต้อง จนสามารถกลับมามองเห็นและช่วยเหลือตัวเองได้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น  โดยปฏิบัติงานประจำที่สถานีกาชาดที่ 6 อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว  และได้ออกปฏิบัติงานในโรงพยาบาลอำเภอที่ไม่มีจักษุแพทย์  และอยู่ในพื้นที่ห่างไกลความเจริญ  ประชาชนด้อยโอกาสในการรักษา  ตั้งแต่ พ.ศ. 2545 เป็นต้นมา ต่อมาในปี 2551 ได้พัฒนางานเป็นรูปแบบการนำรถผ่าตัดเคลื่อนที่ออกปฏิบัติงาน  ซึ่งปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลส่งเสริม     สุขภาพตำบล และยังได้ดำเนินการมาจนถึงปัจจุบัน
 
     ตลอดระยะเวลา 20 ปี หน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทยฯ ได้ดำเนินภารกิจให้การรักษาผ่าตัดผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคตาได้ให้การรักษาผู้ป่วยมาแล้วกว่า 166,000 ราย และสามารถผ่าตัดรักษาผู้ป่วย    ที่มีปัญหาโรคตามาแล้วกว่า 47,000 ราย  ในปี 2558 ได้ให้การรักษาผู้ป่วยประมาณ 9,200 ราย และให้การรักษาผ่าตัดรักษาผู้ป่วยประมาณ 12,800 ราย  ค่าผ่าตัดรายละ 5,000 บาท  ยังมีผู้ป่วยที่รอรับความช่วยเหลืออีกประมาณ 600 ราย  โดยใช้งบประมาณเป็นค่ารักษาผ่าตัดในการออกหน่วยในแต่ละปีประมาณ 8 – 9  ล้านบาท (ไม่รวมค่าเครื่องมือแพทย์และค่าเสื่อมของเครื่องมือ)  ซึ่งโครงการเปิดตาดีสู่สังคมไทยเป็นอีกหนึ่งโครงการที่อยู่เคียงข้างให้การสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทยฯ          มาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้ป่วยยากไร้ในถิ่นทุรกันดาร ที่ขาดแคลนจักษุแพทย์ ขาดแคลนทุนทรัพย์  ทั้งค่าเดินทางและค่ารักษา  ได้มีโอกาสเข้ารับการรักษาอย่างถูกต้อง และรวดเร็วได้มากยิ่งขึ้น”
 
     คุณธนสิทธิ์  เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บิ๊ก คาเมร่า จำกัด กล่าวว่า ด้วยประสบการณ์ที่คว่ำหวอดในวงการถ่ายภาพ จึงได้สังเกตว่าเมื่อกล้องดิจิตอลตัวหนึ่ง เริ่มบันทึกเรื่องราวภาพทุกภาพล้วนแล้วแต่บอกเล่าเรื่องราวให้เห็นถึงการใช้ชีวิตของผู้ถ่ายภาพ กล้องจึงเปรียบเสมือนเพื่อนร่วมทางที่จะคอยช่วยจดจำเรื่องราวต่างๆที่ผ่านเข้ามาและสะท้อนความเป็นตัวตนของผู้ใช้งาน เริ่มจากการมองเห็นสิ่งรอบตัวเปลี่ยนเป็นความรักในการถ่ายภาพที่พร้อมจะเรียนรู้และสร้างประสบการณ์ร่วมไปกันสิ่งที่รักและแบ่งปันออกมาเป็นภาพถ่าย จึงเริ่มจาก “ความรักที่ได้เห็นแล้วจึงอยากแบ่งปัน”จากประสบการณ์นี้เอง จึงพบว่าภาพแห่งความสุขเหล่านั้นจะต้องใช้ดวงตามองสิ่งต่างๆผ่านช่องมองภาพก่อนกดชัตเตอร์เพื่อบันทึกสิ่งที่ได้เห็น
 
     แต่ดวงตานั้นไม่สามารถมองเห็นความสวยงาม อันเนื่องมากจากอุบัติเหตุโรคภัยหรือเสื่อมสภาพตามอายุขัย      ก็จะไม่สามารถสร้างสรรค์ภาพแห่งชีวิตได้เลย ทางคณะผู้บริหารจึงมีแนวคิดที่จะจัดโครงการพิเศษขึ้นเพื่อระดมทุนหารายได้โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเข้าสู่หน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทยในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อคืนแสงสว่าง เปิดโอกาสให้ผู้ประสบปัญหาทางสายตาได้กลับมามองเห็นอีกครั้ง จึงกลายเป็นโครงการ”เปิดตาดีสู่สังคมไทย”ภายใต้แนวคิด”ความรักทำให้ตาสว่าง”ขึ้น และเพื่อความยั่งยืนในการเข้ามามีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม บริษัท บิ๊ก คาเมร่า จำกัด  จึงขับเคลื่อนโครงการและพัฒนาด้านการรับรู้ควบคู่ไปกับการจัดหารายได้อย่างต่อเนื่องและก้าวเข้าสู่ปีที่ 4 ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการคืนแสงสว่างในการมองเห็นให้กับผู้ด้อยโอกาสทางการมองเห็น โดยในปีนี้มีเป้าหมายระดมทุนไว้จำนวน 3,000,000 บาท (สามล้านบาท) ภายในระยะเวลา   12 เดือน ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2558-1สิงหาคม 2559 ซึ่งนอกจากการระดมทุนภายใต้กิจกรรมในโครงการฯแล้วยัง   ได้ร่วมกับ พันธมิตร สมาคมถ่ายภาพ แห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมพิเศษนำภาพประทับใจของช่างภาพมืออาชีพระดับแนวหน้าของเมืองไทยมาประมูลหารายได้สมทบทุนในโครงการอีกด้วย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คุณธนสิทธิ์ เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บิ๊ก คาเมร่า จำกัด
 
คุณชิตชัย เธียรกาญจนวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท บิ๊ก คาเมร่า จำกัด
 
 
 
 
     สภากาชาดไทย และบริษัท บิ๊กคาเมร่า จำกัด ขอเชิญชวนผู้ใจบุญทุกท่านร่วมเปิดตาดีให้กับผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ด้วยการร่วมสนับสนุนเสื้อยืดโครงการ จำหน่ายในราคา  200 บาท และจำหน่ายตุ๊กตาหมีช่วยคุณหมอในราคา 350 บาท หรือสมทบทุนได้ที่กล่อง Love Sharing Box ณ BIG Camera ทั้ง 230 สาขาทั่วประเทศ และร้านพันธมิตร นอกจากนี้ท่านสามารถร่วมคืนแสงสว่าง...และมอบชีวิตใหม่ในการมองเห็นให้กับผู้มีปัญหาทางสายตา เพื่อให้เขาได้มีโอกาสกลับมามองโลกอย่างมีความสุขอีกครั้ง ด้วยการแบ่งปันความรัก โดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย ประเภท ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี สภากาชาดไทย เลขที่บัญชี 0452625888 ระบุ “โครงการเปิดตาดีสู่สังคมไทย” ท่านที่ต้องการรับใบเสร็จรับเงินโปรดส่งสำเนาโอนเงิน โดยแจ้งชื่อ-นามสกุล และที่อยู่ ระบุ "เพื่อหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย" ส่งแฟกซ์มาที่ 0 2652 4440 หรืออีเมล์ pr-fund-rc@hotmail.com หรือบริจาคผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ www.redcrossfundraising.org
 
     สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม พร้อมติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการ "เปิดตาดีสู่สังคมไทย ปีที่ 4” ได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท บิ๊กคาเมร่า จำกัด โทร 0 2809 9956 ต่อ 2222 เว็บไซต์ www.bigcamera.co.th และฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย โทรศัพท์ 0 2256 4440, 0 2251 1218 ต่อ 124 เว็บไซต์ www.redcrossfundraising.org
 
** เพราะความรักครั้งนี้ จะทำให้ตาสว่าง **
 
 
 
 

Back to top