Thailand English
 
Thailand English

เรื่องที่ควรรู้... COVID-19

ในสถานการณ์ของโรคระบาด “ไวรัสโคโรนา” หรือ “โควิด-19” ที่ถูกกล่าวถึงอยู่ตลอดทุกวันและยังไม่มีท่าทีจะดีขึ้น ทำให้ใครหลายคนเป็นกังวลและคอยเฝ้าติดตามอยู่ตลอด BIG Camera ขอบอกต่อเรื่องที่เราต้องควรรู้ เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

อาการ : ไข้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ เหนื่อยหอบ
พื้นที่เสี่ยง : จีน ฮ่องกง มาเก๊า ไต้หวัน สิงคโปร์ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อิตาลี อิหร่าน ฝรั่งเศส เยอรมนี

โอกาสเสี่ยงน้อยมาก : ไม่มีอาการ ไม่มีประวัติเดินทางในประเทศกลุ่มเสี่ยง ไม่ใกล้ชิดกับผู้มีความเสี่ยง

สามารถดูแลตัวเองเบื้องต้นได้ดังนี้
- หมั่นล้างมือด้วยน้ำและสบู่ หรือแอลกอฮอล์
- สวมหน้ากากผ้า
- หลีกเลี่ยงที่แออัด

โอกาสเสี่ยงน้อย : มีอาการ ไม่มีประวัติเดินทางในประเทศกลุ่มเสี่ยง ไม่ใกล้ชิดกับผู้มีความเสี่ยง
สามารถดูแลตัวเองเบื้องต้นได้ดังนี้
- หมั่นล้างมือด้วยน้ำและสบู่ หรือแอลกอฮอล์
- สวมหน้ากากผ้า
- หลีกเลี่ยงที่แออัด
**อาจเป็นโรคอื่น เช่น ไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่
หากยังไม่ดีขึ้นใน 48 ชม. ควรไปพบแพทย์

มีโอกาสเสี่ยง : ไม่มีอาการ มีประวัติเดินทางในประเทศกลุ่มเสี่ยง ใกล้ชิดกับผู้มีความเสี่ยง
- กักตัวเองไว้ที่บ้าน 14 วัน และไม่ใช้ของร่วมกับคนอื่น
- หมั่นล้างมือด้วยน้ำและสบู่ หรือแอลกอฮอล์
- สวมหน้ากากผ้า
- หลีกเลี่ยงที่แออัด
**หากเริ่มมีอาการควรรีบไปโรงพยาบาลทันที

มีโอกาสเสี่ยงสูงมาก : มีอาการ มีประวัติเดินทางในประเทศกลุ่มเสี่ยง ใกล้ชิดกับผู้มีความเสี่ยง
- หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้อื่น
- สวมหน้ากากอนามัย
- ล้างมือก่อน - หลังสวมหน้ากากอนามัยด้วยน้ำและสบู่ หรือแอลกอฮอล์
**รีบไปโรงพยาบาลทันที!!!

 

คำแนะนำการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19

• หลีกเลี่ยงการเดินทาง
• ล้างมือให้สะอาด
• สวมหน้ากากอนามัย
• ไม่ใช้ของร่วมกับคนที่เสี่ยง
• หลีกเลี่ยงขยี้ตาและแคะจมูก
• ปลูกจิตสำนึกการปฎิบัติ
• คัดกรองในที่ทำงาน
• อาหารต้องปรุงร้อน
• ช้อนกลางแยกจากกัน
• หมั่นทำความสะอาดที่ทำงานสุขภาพของท่านจะปลอดภัยจาก COVID-19

***ด้วยความห่วงใย บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)***

Back to top