Thailand English
 
Thailand English

BIG Camera มอบเงิน 1 ล้านบาท สนับสนุนกิจกรรม สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (RPST)

คุณธนสิทธิ์ เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)(ขวา) มอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท ให้แก่สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย คุณนิติกร กรัยวิเชียร นายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์(ซ้าย) เป็นตัวแทนในการรับมอบในครั้งนี้

 

 

คุณธนสิทธิ์ เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)(ซ้าย),
คุณนิติกร กรัยวิเชียร นายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์(ที่สองจากขวา),
คุณสวัสดิ์ ปฏิภาณประเสริฐ ประธานสมาพันธ์สมาคมการถ่ายภาพแห่งประเทศไทย(ขวา)
ร่วมกันถ่ายภาพพิธีเปิดนิทรรศการ นิทรรศการภาพถ่าย RPST PHOTO TRIP 2015-2016

 

BIG Camera ศูนย์รวมกล้องดิจิตอลที่มีความสุขให้เลือกมากที่สุด นำโดย คุณธนสิทธิ์ เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมส่งความสุขให้กับผู้ที่รักการถ่ายภาพ มอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท แก่สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการถ่ายภาพ โดยมี คุณนิติกร กรัยวิเชียร นายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้รับมอบ พร้อมร่วมมอบรางวัลให้กับช่างภาพยอดเยี่ยมประจำปี 2558-2559

 

ในการนี้ คุณนิติกร กรัยวิเชียร นายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ให้เกียรติมอบถ้วยรางวัลแก่ช่างภาพยอดเยี่ยม ประจำปี 2559-2560 จำนวน 15 ราย และคุณธนสิทธิ์ เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ให้เกียรติมอบของรางวัลแก่ช่างภาพยอดเยี่ยม ในฐานะผู้สนับสนุนโครงการ ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ พญ.วรรนธนี อภิวัฒนเสวี, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คุณคุณวรรณพงษ์ สุรโรจน์ประจักษ์, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คุณกิ่งแก้ว ภคภาสน์วิวัฒน์, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 คุณวรรณฉัตร ปิติเลิศปัญญา, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 คุณทวี แซ่อู๋, และรางวัลชมเชย ได้แก่ นพ.เกียรติชัย เจริญสวรรค์, คุณเจนศักดิ์ อมรมงคล, คุณชัยทัต นามสุบิน, คุณธวัชชัย ศิริธนพรพงษ์, คุณบรรหาร ลิ้นทอง, ทพญ.สิณิชา สุขมาก, คุณวรดิเรก มรรคทรัพย์, คุณสมชาติ ติละพรพัฒน์, คุณแสงชัย เตชะสถาพร และคุณอธินันท์ โสภาพงศ์

 

โครงการ “กิจกรรมการถ่ายภาพและอบรมนอกสถานที่” จัดโดยสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยปีนี้ได้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ และพัฒนาทักษะด้านการถ่ายภาพให้แก่นักถ่ายภาพรุ่นใหม่ที่ต้องการฝึกถ่ายภาพในสถานที่จริง อีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับประสบการณ์ด้านการถ่ายภาพใหม่ๆ และเกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองให้มีผลงานที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ สามารถก้าวไปสู่การเป็นช่างภาพมืออาชีพได้ต่อไปในอนาคต

 

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ จัดนิทรรศการภาพถ่าย RPST PHOTO TRIP 2016-2017 โดยได้จัดพิธีมอบรางวัลแก่ช่างภาพยอดเยี่ยมประจำปี 2559-2560 และพิธีเปิดนิทรรศการเมื่อวันที่ 18 เมษายน ที่ผ่านมา ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 3 โซน Eden โดยได้รับเกียรติจากคุณนิติกร กรัยวิเชียร นายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ

 

BIG Camera ขอเชิญชวนผู้ที่รักการถ่ายภาพทุกท่าน ร่วมชมนิทรรศการการจัดแสดงผลงานภาพถ่ายจากโครงการกิจกรรมถ่ายภาพและอบรมนอก สถานที่ ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไปมีโอกาสได้ชมผลงานของช่างภาพที่มีผลงานโดดเด่น เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานภาพถ่าย

 

คุณธนสิทธิ์ เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)(ซ้าย),
คุณนิติกร กรัยวิเชียร นายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์(ที่สีองจากขวา)

 

คุณนิติกร กรัยวิเชียร นายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

บรรยากาศงานเปิดนิทรรศการและมอบรางวัล 

 

 

 

 

 รางวัลชนะเลิศ พญ.วรรนธนี อภิวัฒนเสวี

 

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คุณคุณวรรณพงษ์ สุรโรจน์ประจักษ์

 

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คุณกิ่งแก้ว ภคภาสน์วิวัฒน์

 

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 คุณวรรณฉัตร ปิติเลิศปัญญา

 

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 คุณทวี แซ่อู๋

 

 

 

 

รางวัลชมเชย ได้แก่ นพ.เกียรติชัย เจริญสวรรค์, คุณเจนศักดิ์ อมรมงคล, คุณชัยทัต นามสุบิน, คุณธวัชชัย ศิริธนพรพงษ์, คุณบรรหาร ลิ้นทอง, ทพญ.สิณิชา สุขมาก, คุณวรดิเรก มรรคทรัพย์, คุณสมชาติ ติละพรพัฒน์, คุณแสงชัย เตชะสถาพร และคุณอธินันท์ โสภาพงศ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

นิทรรศการภาพถ่าย “RPST PHOTO TRIP 2016-2017” เปิดให้ผู้ชมเข้าชมระหว่างวันที่ 17-23 เมษายน 2560 เวลา 11.00- 20.00 น. ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 3 โซน Eden

Back to top