Thailand English
 
Thailand English

CSR : BIG Camera ร่วมกับ สภากาชาดไทย เปิดตัวโครงการ “เปิดตาดีสู่สังคมไทยปีที่ 5” เชิญชวนประชาชนทั่วประเทศ ร่วมสนับสนุนกิจกรรมฯระดมทุนสนับสนุนการดำเนินงานหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรม สภากาชาดไทย

 

เติมน้ำใจขับเคลื่อนหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมฯ สภากาชาดไทย คืนตาดีให้ผู้สูงวัยในถิ่นทุรกันดาร
บิ๊ก คาเมร่า ร่วมกับ สภากาชาดไทย เดินหน้าสานต่อโครงการ “เปิดตาดีสู่สังคมไทย ปีที่ 5” ชูแนวคิด “Begin Again : ภาพแห่งชีวิต...ชัดเจนอีกครั้ง” ชวนคนไทยร่วมเป็นผู้ “ให้” โอกาสแก่ผู้สูงอายุที่ยากไร้ในพื้นที่ห่างไกลที่มีปัญหาดวงตาได้กลับมามองเห็นชัดเจนอีกครั้ง ด้วยการบริจาคสมทบทุนสนับสนุนการขับเคลื่อนหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทยฯ ให้เข้าถึงผู้ป่วยที่รอการรักษาทั่วประเทศได้ทันเวลาขยายช่องทางบริจาคออนไลน์ สอดรับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ใจกุศล เริ่มตั้งแต่วันนี ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561

 

 

คุณธนสิทธิ์ เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

 

คุณแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย กล่าวเปิดงาน 

 


คุณแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย กล่าวว่า “โครงการ “เปิดตาดีสู่สังคมไทย” จัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 โดยการสนับสนุนจาก บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในการระดมทุนจากการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้เข้าถึงผู้ป่วยยากไร้และด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกลที่มีปัญหาโรคตา อาทิ โรคต้อกระจก ต้อหิน ต้อเนื้อ และโรคตาอื่น ๆ ได้รับการรักษาอย่างถูกต้องและทันเวลา จนสามารถกลับมามองเห็นและช่วยเหลือตัวเองได้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ

ในแต่ละปีหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทยฯ ต้องใช้งบประมาณกว่า 15 ล้านบาท เพื่อให้บริการตรวจรักษาผ่าตัดผู้ป่วยที่ยากไร้ทั่วประเทศไทย โดยในปี 2559 ที่ผ่านมา มีผู้มารับบริการตรวจรักษาจานวนกว่า 10,000 ราย และทาการรักษาด้วยการผ่าตัดตากว่า 4,000 ราย โดยการปฏิบัติงานแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ คือ การปฏิบัติงานประจำ ณ สถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ เฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสระแก้ว การปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลประจำอำเภอในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีจักษุแพทย์ รวมไปถึงการปฏิบัติงานโครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่ฯ ซึ่งเป็นรถผ่าตัดเคลื่อนที่ออกปฏิบัติงานระดับตำบล โดยมีทีมจักษุแพทย์ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน นอกจากจะให้บริการตรวจรักษาผ่าตัดประชาชนทั่วไปแล้ว ยังจัดโครงการให้บริการการตรวจรักษาผ่าตัดตาให้แก่พระภิกษุ แม่ชี และนักบวชทุกศาสนา อีกด้วย
ตลอดระยะเวลา 22 ปี หน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทยฯ ได้ดำเนินภารกิจให้การรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคตามาแล้วกว่า 185,000 ราย และผ่าตัดรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคตามาแล้วกว่า 53,000 ราย ดังนั้นโครงการ “เปิดตาดีสู่สังคมไทย” จึงเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทยฯ มาอย่างต่อเนื่อง”

ด้าน คุณธนสิทธิ์ เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของ “ดวงตา” เพราะถือเป็นอวัยวะสำคัญที่ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ทำให้สามารถมองสิ่งต่างๆ รอบตัว เก็บบันทึกเป็นเรื่องราวความทรงจา โดยเฉพาะการให้ความสำคัญแก่ดวงตาของผู้สูงอายุ ที่อาศัยอยู่ในต่างจังหวัดหรือพื้นที่ห่างไกลความเจริญเพียงลำพัง เนื่องจากลูกหลานเข้ามาทางานในเมืองหลวง และมีเพียงภาพถ่ายให้มองเมื่อยามคิดถึง แต่เมื่อดวงตาเริ่มเสื่อมสภาพตามช่วงวัย การรักษายังเข้าไม่ถึงทำให้ความชัดเจนในการมองภาพแห่งความทรงจำเริ่มเลือนหายไป ซึ่งหากปล่อยไว้ไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที อาจส่งผลให้เกิดการสูญเสียการมองเห็นได้

ดังนั้นบริษัทฯ จึงเดินหน้าสนับสนุนสภากาชาดไทยด้วยการจัดโครงการเปิดตาดีสู่สังคมไทยมาอย่างต่อเนื่อง โดยโครงการเปิดตาดีสู่สังคมไทยในปีที่ผ่านมานั้น มียอดบริจาคโดยไม่ได้หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น รวมกว่า 2,628,772.82 บาท ซึ่ง

รายได้ดังกล่าวทางบริษัทฯ ได้ระดมทุน ผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ การเปิดจำหน่ายของที่ระลึก กิจกรรมประมูลกล้องดิจิตอล การจัดนิทรรศการภาพถ่ายพร้อมจัดจำหน่ายภาพถ่าย รวมถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปร่วมเป็นผู้ให้ผ่านกล่องบริจาค “Love Sharing Box” ที่ บิ๊ก คาเมร่า กว่า 230 สาขาทั่วประเทศ และการบริจาคตรงผ่านบัญชี สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสังคมไทยในปัจจุบัน พร้อมและยินดีที่จะมอบโอกาสให้แก่ผู้ป่วยโรคตาที่ยากไร้และด้อยโอกาสอยู่เสมอ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


“โครงการเปิดตาดีสู่สังคมไทยเป็นปีที่ 5” ในปีนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Begin Again : ภาพแห่งชีวิต...ชัดเจนอีกครั้ง” โดยการรณรงค์เชิญชวนคนไทยร่วมเป็น “ผู้ให้” ด้วยการบริจาคสมทบทุนเพื่อมอบให้กับหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำไปเป็นค่าดำเนินงานในการตรวจรักษาและผ่าตัดโรคตาดังกล่าว ให้ผู้ป่วยกลับมามองเห็นได้อีกครั้ง อีกทั้งยังจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนให้ผู้ที่รักการถ่ายภาพ และชุมชนท้องถิ่นที่ขาดโอกาส ได้มีความรู้ความเข้าใจในการดูแล สุขภาวะทางตา และเพื่อกระตุ้นให้ผู้ที่รักการถ่ายภาพได้มาร่วมเป็นจิตอาสาตอบแทนสิ่งดีๆ สู่สังคม
โดยกิจกรรมในปีนี้ บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นการสร้างการรับรู้อย่างบูรณการณ์ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการให้อย่างยั่งยืน ผ่านการทา Viral Clip หรือ คลิปวิดีโอออนไลน์ เพื่อบอกเล่าเรื่องราวต่างๆ ของโครงการฯ ที่ได้ดำเนินการมาตลอดระยะเวลากว่า 22 ปี อีกทั้งเพื่อสะท้อนให้ประชาชนทั่วไปได้เห็นถึงความยากของผู้ป่วยและการทำงานของหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทยฯ และได้จัดสร้าง ไมโครไซต์ (Microsite) www.bigcamera.co.th/beginagain เพื่อรวบรวมเนื้อหาการดำเนินงานในครั้งต่างๆ ที่ผ่านมา เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญให้ประชาชนได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ อีกทั้งยังใช้เป็นช่องทางบริจาคออนไลน์หลัก ที่สามารถร่วมบริจาคผ่านการตัดยอดเงินในบัญชีธนาคาร หรือบัตรเครดิต พร้อมทั้งแชร์ประสบการณ์เปิดตาดีผ่านโซเชียล มีเดีย เพื่อเชิญชวนผู้อื่นร่วมบริจาคได้ทันที ขณะเดียวกันนี้หน้าของไมโครไซต์จะแสดงยอดรวมของจานวนเงินที่ได้รับบริจาคอัตโนมัติ เพื่อแสดงความโปร่งใส่ในการบริจาค ซึ่งระบบดังกล่าวจะทำให้การบริจาคสามารถทาได้ทุกที่ ทุกเวลา และทำได้หลายครั้งตามความประสงค์ หรือสามารถร่วมสมทบทุนได้ด้วยการบริจาคผ่านกล่อง “Love Sharing Box” ที่ บิ๊ก คาเมร่า กว่า 230 สาขาทั่วประเทศ และการบริจาคตรงผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย เลขที่บัญชี 045-2-62588-8
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อระดมเงินบริจาคเข้าโครงการตลอดทั้งปี อาทิ การจำหน่ายภาพถ่ายทรงคุณค่าจากศิลปินดัง และการประมูลกล้องดิจิตอลรุ่นใหม่แบรนด์ดังในราคาเริ่มต้นเพียง 1 บาท ภายในงานอีเว้นท์ประจำปีของ บิ๊ก คาเมร่า อาทิ BIG Camera Festival, BIG CAMERA BIG PRO DAY 11, การจัดทา Big Studio ในงาน Photo Fair 2017 ให้ประชาชนร่วมถ่ายภาพเพื่อสมทบทุนภาพละ 50 บาท และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย โดยได้ตั้งเป้าหมายยอดระดมทุนตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ทั้งสิ้น 3,000,000 บาท ซึ่งรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายจะร่วมสมทบทุนโครงการฯ”

 

 

 

คุณชาญ เธียรกาญจนวงศ์ ประธานกรรมการ บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

 

คุณธนสิทธิ์ เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

 

 คุณชิตชัย เธียรกาญจนวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพาณิชย์ บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

 

แพทย์หญิง อุไรวัลย์ ตินนังวัฒนะ ประธานหน่วยแพทย์จักษุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่ บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โทร. 02-809-9956 ต่อ 2222 และ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย โทร. 02-256-4440, 02-251-1218 หรือติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ ไมโครไซต์ (Microsite) www.bigcamera.co.th/beginagain

Back to top